Drijver en Partners wordt al meer dan 25 jaar door opdrachtgevers ingeschakeld om complexe vraagstukken op het gebied van maatschappelijk kapitaal te helpen oplossen.

In sport, recreatie, welzijn en cultuur gaat veel maatschappelijk kapitaal om. Letterlijk - in gebouwen, velden en inventaris, in exploitatie, onderhoud, vervanging en (nieuw)bouw. En figuurlijk - in plezier, nut, gezondheid en ontwikkeling die de gebruikers ervaren.

Publieke en private partijen willen hun maatschappelijk kapitaal optimaal laten renderen. Dat gaat vaak niet vanzelf. De exploitatie van het zwembad is niet meer rond te krijgen, de kosten van beheer en onderhoud van de sportaccommodaties lopen hoog op, het cultureel centrum zit zonder directeur en de bezoekers blijven weg, bij de bouw en inrichting van het dorpshuis zijn veel partijen betrokken en die willen allemaal wat anders...

Drijver en Partners wordt al meer dan 25 jaar door opdrachtgevers ingeschakeld om dergelijke complexe vraagstukken te helpen oplossen. Wij hebben daar een ondernemende kijk op en daarom zijn onze oplossingen verbindend, betrouwbaar en praktisch en hebben ze impact.
Beleidsontwikkeling en -ondersteuning
Klik hier voor meer informatie over de mogelijkheden die Drijver en Partners kan bieden.

Is úw integrale contractbeheer op orde?
Wij helpen u graag.


 
  13-11-2017   Artikel over Jan Ros en zwembad De Zien