Adviseur

Net zoals de analisten en onderzoekers, beschikken de adviseurs van Drijver en Partners over de benodigde inhoudelijke expertise inzake de sport, recreatie, cultuur en welzijnsbranche. Daarnaast hebben de meeste adviseurs vaak ook een jarenlange exploitatie-ervaring. Onze adviezen zijn dan ook uitvoerbaar en gericht op de praktijk, waarbij alle relevante partijen worden betrokken zonder de doelstelling van de opdracht uit het oog te verliezen. Tevens houden onze adviseurs altijd rekening met de politiek bestuurlijke context, zodat het advies zowel op politiek – en uitvoeringsniveau gedragen wordt.

Onze adviseurs:

  • analyseren vraagstukken en/of problemen vanuit verschillende disciplines en invalshoeken en leggen de juiste verbanden,
  • komen met realistische inschattingen omtrent benodigde tijd, capaciteit en middelen, bewaken de voortgang en sturen tijdig bij,
  • passen methoden en technieken toe voor complexe besluitvorming in een politiek-bestuurlijk gevoelige omgeving,
  • brengen richting en perspectief in de ideeën, bewegingen en belangen van partijen en betrekken hen ook bij het uiteindelijke advies,
  • wisselen regelmatig kennis, informatie en ideeën uit met de opdrachtgever en eventueel andere betrokken stakeholders.
  • vormen een oordeel op basis van informatie, argumenten en afwegingen en houden hierbij rekening met verschillende perspectieven, opvattingen en onzekerheden en overzien de mogelijke consequenties (risico’s),
  • signaleren knelpunten en komen met alternatieve oplossingen, ook bij weerstand en/of onverwachte omstandigheden,
  • stemmen stijl, toon en aanpak af op de situatie en doelgroep en gaan daar creatief mee om,
  • kennen de positie van anderen en weten ook bij fundamentele verschillen een objectieve discussie te voeren en te overtuigen.