Interim manager

Afhankelijk van de aard en soort functie is een interim manager vaak verantwoordelijk voor de continuïteit en kwaliteit van de bedrijfsvoering, maar meestal ook voor de keuzes op strategisch, tactisch en/of operationeel niveau.

Onze interim managers beschikken onder andere over:

 • een heldere en zorgvuldige communicatiestijl (no nonsens),
 • aantoonbare leidinggevende ervaring met en gezag in de sport, zwembad, en cultuurbranche,
 • kennis, methoden en technieken met betrekking tot complexe besluitvormingsprocessen,
 • creativiteit in het verbinden van mensen, perspectieven en belangen,
 • een grote mate van effectiviteit,
 • grote belangstelling voor en betrokkenheid bij de mensen in de organisatie.

Belangrijke accenten in de rol van interim manager liggen in elk geval op het vlak van personeel en organisatie:

Personeel

 • ondersteuning van en aanspreekpunt voor de medewerkers,
 • de interne communicatie en overleg,
 • continuïteit van de personele inzet,
 • vakinhoudelijke coaching en begeleiding.

Organisatie

 • zo nodig opstellen, completeren en implementeren plannen en deelplannen bijvoorbeeld in het kader van veiligheid en zorgplicht,
 • optimaliseren en sturen op kwaliteit en kwantiteit van de werkuitvoering,
 • klankbord voor de overige teamhoofden en/of (exploitatie)managers.

Uitgangspunten werkwijze interim manager