Projectleider en procesmanager

De projectleider of procesmanager is veelal opdrachtnemer en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor de continuïteit en kwaliteit van de uitvoering van de opdracht. In de rolverdeling tussen gemeente en externe projectleider of procesmanager bepaalt de gemeente welke rol zij wil vervullen in het proces, zoals een regierol middels participatie in bijvoorbeeld de projectgroep.

Onze projectleider of procesmanager stemt zijn acties vooraf af met de opdrachtgever, eventueel zittend in de projectgroep, en legt concrete (deel)resultaten voor zodat er ‘to the point’ kan worden gereageerd en efficiënt te werk wordt gegaan. De projectleider of procesmanager voert daarnaast een objectieve discussie met alle te betrekken partijen en heeft het vermogen om samen te werken en om betrokkenen te laten samenwerken.

De projectleider of procesmanager zal:

  • diverse perspectieven op de werkelijkheid hanteren, in samenhang met de verschillende belangen die een rol spelen,
  • creatief zijn in het verbinden van diverse perspectieven in een gezamenlijke kijk op project en proces,
  • richting en perspectief brengen in de ideeën, bewegingen en belangen van partijen,
  • methoden en technieken toepassen voor complexe besluitvorming in een politiek-bestuurlijk gevoelige omgeving,
  • de persoonlijke integriteit en visie behouden in een voortdurend wisselend kader van inhoud en besluitvorming,
  • een objectief geleide discussie met de betrokken stakeholders voeren.

Afhankelijk van de vraag, opdracht, doelstelling en/of lokale situatie wordt de nadruk op projectmatige of procesmatige aspecten gelegd.