Lokaal/regionaal sportakkoord

11 maart 2019
Nieuws

In de zomer van 2018 is het Nationaal Sportakkoord gesloten tussen het ministerie van VWS, de sport, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners. Hoofddoel van het akkoord is om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. In het akkoord zijn zes ambities geformuleerd waarop de partners de komende jaren voortgang willen boeken. Deze ambities zijn:

  1. Inclusief sporten & bewegen;
  2. Duurzame sportinfrastructuur;
  3. Vitale sport- en beweegaanbieders;
  4. Positieve sportcultuur;
  5. Vaardig in bewegen;
  6. “Topsport die inspireert”.
     

Om deze ambities te realiseren is er nu een ondersteuningsregeling gekomen, zodat het akkoord een lokale vertaalslag  krijgt. In zo’n lokaal/regionaal sportakkoord maken partijen afspraken over hoe zij met elkaar de ambities op het gebied van sport en bewegen binnen hun gemeenten willen bereiken.

Er wordt ruimte geboden voor een lokale en/of sport specifieke invulling, maar de huidige sportagenda van veel gemeenten bevat voldoende aanknopingspunten om te actualiseren en uit te werken naar een lokaal sportakkoord. De 6 onderdelen uit het Nationaal Sportakkoord hoeven dus ook niet alle opgenomen te worden

in een lokaal akkoord. Het is aan de gemeente zelf, de sportorganisaties en maatschappelijke partners samen op welke ambities zij gezamenlijk willen inzetten.

Voor de totstandkoming van lokale/regionale sportakkoorden wordt (door het rijk) budget beschikbaar gesteld van € 15.000 per gemeente voor het aanstellen van een procesbegeleider, de zogenaamde ‘sportformateur’.

Drijver en Partners is in veel gemeenten als procesbegeleider al nauw betrokken bij de uitwerking van sportnota’s- en kadernota’s sport en bewegen en kan desgewenst een sportformateur aan uw gemeente ter beschikking stellen.

Overig nieuws