Twee uur gym verplicht op de basisschool

Nieuws

Scholen in het primair onderwijs worden verplicht om minimaal twee uur gym per week te verzorgen. Dat is het resultaat van een voorstel van Kamerleden Rudmer Heerema (VVD) en Michiel van Nispen (SP), wat door een meerderheid van de Tweede Kamer werd aangenomen. De scholen kunnen rekenen op een overgangsperiode van drie jaar om te voldoen aan de verplichte twee uur gym per schoolweek.
Scholen zijn al verplicht om bewegingsonderwijs te geven, maar in de wet is niet vastgelegd hoeveel tijd ze daarvoor moeten inruimen. Met het amendement wordt beoogd de  verplichte twee uur gym als ‘deugdelijkheidseis’ in de wet opnemen. Daarmee willen ze tot een “steviger fundament voor voldoende en goed bewegingsonderwijs voor alle kinderen” komen. Het aangenomen voorstel geldt voor het hele primair onderwijs (basisonderwijs en speciaal onderwijs).
Scholen werpen tegen dat ze bijvoorbeeld te weinig gymleraren, sporthallen of sportvelden hebben. In het voorstel is daarom een overgangsperiode van drie jaar opgenomen om scholen de mogelijkheid te geven zich aan te passen aan de nieuwe norm voor gymonderwijs. Hiermee willen ze scholen de ruimte geven aan de eis te voldoen en voor gemeenten om de benodigde faciliteiten te regelen. Dan gaat de urennorm gelden en kan de onderwijsinspectie scholen daaraan houden en zo nodig bestraffen.

De nieuwe normering voor het bewegingsonderwijs betekent voor veel gemeenten een noodzakelijk uitbreiding van de beschikbare binnensportcapaciteit. De adviseurs van Drijver en partners kunnen u ondersteunen in het berekenen van de huidige en toekomstige capaciteitsbehoefte en in welke mate uitbreiding van de binnensportcapaciteit noodzakelijk is. En zo ja,  in welke vorm (bijv. gymlokaal, sporthal) en op welke locatie dit het beste gerealiseerd kan worden. 

Wilt u meer informatie? Bel of mail vrijblijvend naar 010-2112121 of info@drijver-en-partners.nl.

Overig nieuws