Nieuws

Quickscan privatisering van gemeenschapshuis de Kollekamp

28 oktober 2021
Quickscan privatisering van gemeenschapshuis de Kollekamp

Gemeente Meerssen beschikt over gevarieerd aanbod aan gemeenschapshuizen. Vanuit het accommodatiebeleid is de doelstelling om ervoor te zorgen dat de gemeenschapshuizen zelf (meer) redzaam worden en dit gedragen wordt door de gemeenschap zelf, met andere woorden: van gemeente naar gemeenschap. In de vorm van een pilot heeft de beheerstichting een plan van aanpak opgesteld inclusief businesscase en een doorrekening van de investerings- en exploitatiekosten. De beoogde privatisering en de haalbaarheid daarvan bracht vragen en aandachtspunten met zich mee. Deze waren vooral van fiscale en juridische aard. Drijver en Partners heeft – vooruitlopend op een mogelijke bredere ondersteuning in de privatiseringsprocessen – deze vragen en aandachtspunten middels een quickscan op de plannen van De Kollekamp beantwoord. Op 20 oktober heeft de gemeenteraad van Meerssen groen licht gegeven voor de privatisering van gemeenschapshuis de Kollekamp.

Overig nieuws