Nieuws

Kwartiermaker cultuurcluster Oudenbosch

8 november 2021
Kwartiermaker cultuurcluster Oudenbosch

Op 3 november jongstleden heeft de gemeenteraad van Halderberge het raadsvoorstel Kaderstelling religieus erfgoed Oudenbosh goedgekeurd. 

Gemeente Halderberge beschikt in de kern Oudenbosch over een rijk geschakeerd religieus erfgoed. In een voortraject zijn verschillende scenario’s verkend om te komen tot een passende bestemming voor de monumentale gebouwen. Begin dit jaar heeft de gemeenteraad het college opdracht gegeven om een drietal deelplannen nader uit te werken, waaronder het realiseren van een cultuurcluster in de bestaande culturele voorziening Fidei et Arti, de kapel van Sint Anna en de kapel Saint Louis. Daarop is Drijver en Partners gevraagd advies uit te brengen over een optimale inrichting van de exploitatie en het beheer van deze cultuurcluster.

De goedkeuring van het raadsvoorstel wordt gezien als een mijlpijl door zowel de ambtelijke werkgroep en wethouder(s) als door de gemeenteraad. Onze bijdrage aan het raadsvoorstel is goed ontvangen, getuige de waarderende woorden vanuit de raad: 
Mede het rapport van Drijver en Partners geeft ons het vertrouwen dat alle aspecten van goed beheer en exploitatie zijn belicht. Wij hebben er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken.

Voor ons betekent het positieve raadsbesluit dat we het traject vervolgen in de rol van kwartiermaker van de cultuurcluster.


Foto: door Roger Veringmeier - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=108493632

Overig nieuws