Haalbaarheidsonderzoek en oprichting Gemeentelijke BV voor de exploitatie van een nieuw te bouwen zwembad in de gemeente Rucphen

11 november 2021
Nieuws

Op 23 september 2020 heeft de gemeenteraad van de gemeente Rucphen besloten om een nieuw zwembad te bouwen. De ingebruikname van het zwembad is gepland op 1 januari 2023. Voor de exploitatie van het zwembad wil de gemeente een Gemeentelijke BV oprichten. 
In opdracht van de gemeente doet Drijver en Partners onderzoek naar de haalbaarheid hiervan en begeleidt ze de gemeente bij de feitelijke oprichting. De gemeente wordt hierbij maximaal ontzorgd. Uit een meervoudige onderhandse aanbestedingsprocedure is Drijver en Partners naar voren gekomen als de aanbieder met de beste prijs/kwaliteitverhouding voor dit project.

Onderzoek naar de haalbaarheid
De gemeenteraad van Rucphen heeft aangegeven maximaal in te willen zetten op de maatschappelijke doelen. Tegelijkertijd moet de exploitatie binnen een verantwoord financieel kader plaatsvinden. 
Het eerste deel van de opdracht aan Drijver en Partners omvat het opstellen van een allesomvattende businesscase waarin alle aspecten van de nieuwe BV worden uitgewerkt (missie, visie en doelstellingen, uitgangspunten en randvoorwaarden, personele, juridische en financiële vormgeving). Op basis van dit document kan door de gemeente een definitief besluit worden genomen.

Oprichting van de gemeentelijke BV
Na een positief definitief besluit van het College van B&W wordt de feitelijke oprichting opgepakt.
Het resultaat van deze fase is een BV die opgericht is, bestuurlijk bemenst is en alle overeenkomsten met de gemeente heeft afgesloten.

Laura de Gooyert, André Timmerman en Tom van Beers voeren deze opdracht uit.
 

Overig nieuws