Verkenning uitplaatsen sport uit het Geuldal

19 november 2021
Nieuws

Het extreem hoogwater in juli 2021 leidde in Limburg tot enorme maatschappelijke, financiële en emotionele schade.
De regering verklaarde op 15 juli 2021 de situatie in Limburg tot nationale ramp. De Limburgse gemeenten, Waterschap Limburg en Provincie Limburg werken samen om de watersystemen in Limburg klimaatrobuust te maken. De gemeente Valkenburg aan de Geul behoort tot de zwaarst getroffen gemeenten van de watersnood. Een van de onderdelen is de waterbergingsmogelijkheden van de Geul te vergroten  in combinatie met natuurontwikkeling. In het beekdal van de Geul liggen diverse sportaccommodaties. Drijver en Partners gaat in opdracht van de gemeente en in nauwe samenwerking met de gemeente en betrokken verenigingen onderzoeken in hoeverre sportaccommodaties verplaatst kunnen worden.

Foto's: boven SV Geuldal in Schin op Geul, onder tennisbanen TPG na de watersnood

Overig nieuws