Nieuws

Terug in Maasgouw!

11 mei 2023
Terug in Maasgouw!

Onze adviseur Janneke Rijksen is weer terug bij de gemeente Maasgouw! Zij gaat aan de slag met het oplossen van actuele vraagstukken die spelen bij een aantal maatschappelijke accommodaties binnen de kernen van de gemeente Maasgouw.

Het gaat hier om advies over:

  • Het herzien van een aantal huidige exploitatie- en beheerovereenkomsten van maatschappelijke accommodaties waarbij rekening wordt gehouden met de wensen van de gebruikers.
  • De best passende beheer en exploitatievorm voor een van de gemeenschapsaccommodaties.
  • De mogelijkheden om de structurele exploitatiebijdrage van twee gemeenschapsvoorzieningen te verlagen.

Daarnaast gaat zij een blauwdruk maken van het volledige maatschappelijk vastgoed binnen de gemeente. Het gaat hier om sport-, onderwijs- en gemeenschapsaccommodaties, maar ook om bijvoorbeeld brandweerkazernes, musea, kinderboerderijen, woningen en garageboxen.

Deze blauwdruk is voornamelijk bedoeld om de gemeenteraad opties en keuzes te kunnen voorleggen in het kader van mogelijke bezuinigingstaakstellingen.

 

Janneke vindt het leuk om weer terug te zijn in Maasgouw, een opdrachtgever waar ze in het verleden al veel voor heeft mogen betekenen.

Overig nieuws