Nieuws

Lof en complimenten voor rapport Toekomstvisie Caribabad

29 september 2023
Lof en complimenten voor rapport Toekomstvisie Caribabad

Met veel lof en complimenten is eind augustus onze rapportage Toekomstvisie Caribabad ontvangen door de gemeenteraad van Gorinchem tijdens een Beraad en Advies commissievergadering. Het rapport is door Drijver en Partners samen met Straman Management en Advies opgesteld en is in nauwe samenwerking met de gemeente, Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties en overige stakeholders tot stand gekomen. Het geeft een compleet beeld van het onderzoek naar de bouwkundige staat van het zwembad, de verduurzamingsmogelijkheden en brengt de toekomstscenario’s van het Caribabad voor de korte, middellange en lange termijn in kaart. De scenario’s zijn beoordeeld op haalbaarheid, levensduur, duurzaamheid, veiligheidsaspecten, investerings‐ en exploitatiekosten en mogelijkheden voor regionale samenwerking.

Deze compilatie van de vergadering geeft de waardering voor de rapportage van de gemeenteraad weer.


 

Overig nieuws