Nieuws

Haalbaarheidsonderzoek toekomst zwembad De Waterlelie

21 december 2023
Haalbaarheidsonderzoek toekomst zwembad De Waterlelie

In samenwerking met de gemeente Aalsmeer en Exploitatie Sportaccommodaties Aalsmeer (ESA) voert Drijver en Partners een onderzoek uit naar de toekomst van zwembad De Waterlelie. Het zwembad bestaat in 2024 vijftig jaar. Om te komen tot een toekomstbestendig perspectief voor het zwembad wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd waarin verschillende scenario’s worden verkend en de (financiële) gevolgen in kaart gebracht. De resultaten van het onderzoek worden in de eerste helft van volgend jaar voorgelegd aan de gemeenteraad.

Overig nieuws