Nieuws

Projectleider verzelfstandiging Markiezenhof en CKB

1 maart 2024
Projectleider verzelfstandiging Markiezenhof en CKB

Bergen op Zoom beschikt met museum Het Markiezenhof en CKB-Centrum voor de Kunsten- over toonaangevende locaties op cultureel en maatschappelijk vlak. Organisatorisch valt exploitatie en beheer van de culturele voorzieningen nu nog onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Bergen op Zoom.

Op het cultuurbedrijf ligt een flinke bezuinigingstaakstelling. In het voortraject heeft Drijver en Partners businesscases opgesteld die nu middels de inzet van kwartiermakers, worden uitgevoerd.

De projectleider van Drijver en Partners richt zich op de verdere doorontwikkeling van de businesscases. Daarbij gaat het met name om de verzelfstandigingsopgave van museum Het Markiezenhof en CKB-Centrum voor de Kunsten-. De uitkomst van deze opdracht is een gedetailleerd en door alle betrokkenen gedragen verzelfstandigingsplan op basis waarvan door de gemeenteraad een definitief besluit kan worden genomen. 

Om adequate besluitvorming te realiseren staat Drijver en Partners in verzelfstandigingstrajecten voor het verkrijgen van een goede balans tussen draagvlak, draagkracht en inhoud. Ook in dit traject past Drijver en Partners deze kenmerkende aanpak toe.
 

Overig nieuws