"Mensen en plannen aan elkaar smeden"

André is directeur van Drijver en Partners en houdt zich met name bezig met mediation, organisatieadvies, verzelfstandiging en strategische beleidsvorming. 

Hij heeft een groot inlevingsvermogen en staat bekend als ‘bruggenbouwer’. Daarnaast is hij sterk betrokken bij – het (financiële) resultaat van – zijn projecten en heeft hij een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen. Het creëren van draagvlak is dan ook iets wat hij met passie doet, vaak onder een hoog werktempo maar wel met concrete stappen in het proces. 

Naast zijn werk is André vertegenwoordigd in het hoofdbestuur van de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), voorzitter van de Raad van Toezicht van Sportbedrijf Amstelveen en lid van de rekenkamer in de gemeente Westland.

 

  • André Timmerman

    André Timmerman


    senior adviseur