"Mensen en plannen aan elkaar smeden"

André is senior adviseur bij Drijver en Partners en houdt zich met name bezig met mediation, organisatieadvies, verzelfstandiging en strategische beleidsvorming. 

Hij heeft een groot inlevingsvermogen en staat bekend als ‘bruggenbouwer’. Daarnaast is hij sterk betrokken bij – het (financiële) resultaat van – zijn projecten en heeft hij een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen. Het creëren van draagvlak is dan ook iets wat hij met passie doet, vaak onder een hoog werktempo maar wel met concrete stappen in het proces. 

Naast zijn werk is André vertegenwoordigd in het hoofdbestuur van de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), voorzitter van de Raad van Commissarissen van Sportbedrijf Amstelveen, voorzitter Raad van Toezicht Sport & Welzijnsgroep  Bodegraven-Reeuwijk, voorzitter Commissie van Advies Keurmerk zwembaden en extern lid van de rekenkamercommissie in de gemeente Westland.

  • André Timmerman

    André Timmerman


    senior adviseur