Een verbinding realiseren tussen financieel-economische belangen en sociaal-maatschappelijke aspecten

Fons is directeur en senior adviseur en al sinds 1988 betrokken bij Drijver en Partners.

Naast interim-management en projectleiding bij organisatieveranderingen is zijn expertise het beantwoorden van financiële- en exploitatievraagstukken binnen het brede werkterrein van maatschappelijke voorzieningen met in het bijzonder cultuur, sport en welzijnsaccommodaties.

  • Fons van Beers

    Fons van Beers directeur / senior adviseur