Beweging door verbinding

Sinds 2019 is Ruud werkzaam bij Drijver en Partners. Met zijn ervaring in het exploiteren van  sportaccommodaties en verschillende werkzaamheden in de vrijetijdssector kan Ruud snel schakelen van een ondersteunende- of managementrol naar een adviesrol.

Ruud is een aanjager en een verbinder. Hij gaat graag met energie aan de slag om beweging te creëren en op een creatieve manier uitdaging en oplossing te verbinden. Samen met anderen werkt hij van ambitie naar resultaat.

  • Ruud Taks

    Ruud Taks adviseur