Een selectie van onze opdrachten

Interim- en procesmanagement

 • Interim manager verantwoordelijk voor de opbouw van een professionele  beheerorganisatie én inrichting van de exploitatie van het vernieuwde cultureel centrum ’t Gasthoês in Horst aan de Maas 
 • Projectleider verantwoordelijk voor het opzetten en leiden van de projectorganisatie om een nieuw te bouwen zwembad in Medemblik te realiseren 
 • Projectleider verantwoordelijk voor opzetten en leiden van de projectorganisatie om een nieuw te bouwen zwembad in Medemblik te realiseren.
 • Interim bestuur Sportbedrijf Noordwijk 
 • Interim management en advisering over een toekomstige bedrijfsvoering van De Tweesprong B.V., Kaag en Braassem
 • Ondersteuning en projectleiding van het projectteam harmonisatie sporttarieven, Groningen

Accommodatie- en beleidsvraagstukken

 • Advisering over de best passende bestuurlijke inrichting qua eigendom, beheer en exploitatie voor de Jaap Eden IJsbaan
 • Stichting zwembad de Welters te Wijhe adviseren bij aanvraag subsidieregeling sportaccommodaties
 • Onderzoek alternatieve scenario’s voor de toekomst zwembad in Geldrop-Mierlo
 • Uitwerken businessplan inclusief beheerstructuur en exploitatiebegroting en intentieovereenkomst voor de betrokken partijen van het Kunstenpand Hart van Zuid
 • Voorstel harmonisatie huurtarieven van het maatschappelijk vastgoed in de gemeente Lingewaard
 • Voor de gemeente Krimpenerwaard onderzoek naar huidige en toekomstige behoefte aan binnensportaccommodatie; beoordelen van twee verenigingsinitiatieven voor nieuwbouw en het nader uitwerken optie tot nieuwbouw van een gemeentelijke sporthal.
 • Exploitatie- en haalbaarheidsonderzoek naar het behoud en de toekomstontwikkeling van het Nationaal Baggermuseum binnen de gemeente Sliedrecht.
 • Haalbaarheidsonderzoek naar een nieuw te realiseren Centrumbad in Heerlen en in het verlengde daarvan naar de configuratie van het bestaande bad
 • Capaciteitsonderzoek naar de huidige en toekomstige verhouding tussen het aanbod van en de vraag naar sportaccommodaties in Groningen
 • Voor de vier voetbalverenigingen in de gemeente Nijkerk een beheerorganisatie uitwerken om zelf de sportaccommodaties te exploiteren en te beheren.
 • Voor de gemeente Nieuwkoop het beoordelen van een subsidieaanvraag  die de Nieuwkoopse tennisverenigingen samen met de hockeyvereniging hebben opgesteld
 • Advies over het toekomstige gemeentelijke beleid voor de sporthallen die vallen onder het Verenigingshallenplan
 • Onderzoek en advies over de exploitatie en het beheer van het Universitair Sportcentrum Amsterdam (UvA).
 • Opstellen perspectiefnota voor de doorontwikkeling van het huidige Sportbedrijf Noordwijk tot een gemeentebrede uitvoeringsorganisatie waarin de sportvoorzieningen worden ondergebracht
 • Capaciteitsonderzoek sportaccommodaties gemeente Lansingerland
 • Ontwikkelen van een tarieven - en subsidiemodel voor de MFA’s in de gemeente Woerden
 • Begeleiding van de aanbesteding voor de nieuwbouw van zwembad De Hoge Devel te Zwijndrecht
 • Capaciteitsonderzoek zwembaden in Alphen aan de Rijn
 • Onderzoek naar de gewenste sportinvulling voor een nieuw Masterplan voor het Arenapark te Hilversum en een haalbaarheidsstudie van een multifunctionele indoor atletiekhal
 • Onderzoek revitalisering gemeentelijke accommodaties, Vlissingen
 • Verkenning organisatievorm voor een toekomstbestendige en professionele exploitatie van sportaccommodaties in de gemeente Velsen
 • Onderzoek onderhoudssituatie Zwembad Netepark te Herentals, België
 • Begeleiding van de drie gemeenten Hillegom, Teylingen en Lisse om te komen tot een onderbouwde en eenduidige keuze voor een beheer- en exploitatievorm van de binnensportaccommodaties
 • Capaciteitsonderzoek binnensportaccommodaties en beoordeling van initiatieven voor nieuwbouw van een sporthal in Harderwijk
 • Voor Stichting Menswel Sport advies om te komen tot een best passende CAO en pensioenfonds
 • Onderzoek naar de kwaliteit van zwemles en hoe de veiligheid van kinderen tijdens zwemlessen gewaarborgd kan worden, Arnhem
 • Onderzoek organisatie en exploitatie onderzoek Stichting De Haamen in opdracht van de gemeente Beek
 • Advies op het gebied van exploitatie en beheer voor een multifunctionel gebouw en een sportcomplex in Rhenen
 • Onderzoek toekomst zwembaden, locaties en beheervormen, Meijerstad
 • Quick scan van enkele scenario’s voor de uitbreiding van een bestaand zwembad met extra zwemwater, Den Haag

 

Privatisering en verzelfstandiging

 • Onafhankelijk en objectief begeleiden van de privatisering van het Openluchtmuseum Ootmarsum

 

Realisatie- en bouwprocesmanagement

 • Locatiestudie Cultuurpodium Boerderij te Zoetermeer