Interim exploitatie / interim bestuur

In veel gemeenten is het beheer en de exploitatie van een sport-, recreatie- of welzijnsvoorziening uitbesteed aan een private ondernemer of wordt de exploitatie verzorgd door een lokale stichting.

Als het vigerende exploitatiecontract afloopt, de exploitant niet meer verder kan of het bestuur opstapt, is er vaak een acuut probleem voor de opdrachtgever oftewel de gemeente. Om de voorziening in stand te houden is overbrugging hoe dan ook een noodzakelijk gegeven. De gemeente heeft dan behoefte aan, of de noodzaak om, de exploitatie (en/of het bestuur) tijdelijk ‘onder dak’ te brengen en/of te versterken, zonder verplichtingen voor de langere termijn aan te gaan of precedenten te scheppen. 

Drijver en Partners is vrijwel het enige bureau dat interim exploitatie en/of interim bestuur kan aanbieden, omdat:

  • wij geen belang hechten aan winst uit een maatschappelijke onderneming. Wij worden betaald voor een effectief in te zetten en aantoonbare management fee en streven dus niet naar winst uit de exploitatie,
  • wij één van de weinige branchebureaus zijn waarin de beheer- en exploitatie expertise niet is ontstaan vanuit advieskwaliteit, maar uit een aantoonbare langjarige beheer – en exploitatie ervaring!

Wanneer interim exploitatie / interim bestuur?

Waarom interim exploitatie / interim bestuur?

Waarom is Drijver en Partners geen langdurig exploitant?