Interim management

Interim management is een tijdelijke opdracht in speciale of bijzondere omstandigheden met een duidelijke vraag, opdracht en/of doelstelling. Een goede manager is niet per definitie een goede interim manager. Mensen zijn in een veranderproces extra kwetsbaar en onze interim managers stralen vertrouwen uit. We zijn doortastend en geven niet snel op. Hierdoor zijn we in staat de verandering in de mensen zelf te laten ontstaan om op die manier concrete resultaten te bereiken in verander- en ontwikkeltrajecten.

Het vermogen om samen te werken en om partijen samen te laten werken is cruciaal. Belangrijke elementen daarin zijn:

  • het tegelijkertijd kunnen hanteren van verschillende perspectieven op de werkelijkheid, samenhangend met de verschillende belangen die een rol spelen,
  • creativiteit in het verbinden van perspectieven in een gezamenlijke kijk op projecten en processen,
  • het kunnen toepassen van methoden en technieken voor complexe besluitvorming.

Het uitgangspunt voor adequate besluitvorming is steeds een goede balans tussen draagvlak, draagkracht en inhoud. Onze (proces- en interim) managers hebben kennis van de wereld waarin zij werken, maar zijn ook in staat daarvan los te komen.

Voorbeelden van interim management zijn:

  • tijdelijke vervanging van management,
  • crisis- en verandermanagement bij onder andere reorganisaties, conflicten en/of vastgelopen processen,
  • managing en/of coaching van leidinggevend kader,
  • begeleiding bij (interne of externe) verzelfstandiging.

Wanneer en waarom interim management?