Onderzoek en advies

Voor gemeenten en exploitanten doen wij onderzoek op het gebied van beleid, exploitatie en beheer van maatschappelijke voorzieningen. Daarbinnen hebben wij ervaring met alle voorkomende vraagstukken. Van de haalbaarheid van nieuwe voorzieningen en het schrijven van businessplannen, tot de doorlichting en verbetering van bestaande exploitaties.

Dankzij onze jarenlange ervaring beschikken wij over een uitgebreid databestand, met daarin gegevens over onder andere bezoek/gebruik, omzet, kosten, personele inzet en energieverbruik van diverse soorten maatschappelijke voorzieningen. Hiermee kunnen wij de prestaties van individuele accommodaties tegen de actuele referentiegegevens van vergelijkbare voorzieningen afzetten. Ook hebben wij hiermee een scherp beeld van trends en ontwikkelingen, bijvoorbeeld als het gaat om de landelijke ontwikkeling van het recreatieve zwembezoek.

Onze onderzoeken kenmerken zich door de volgende aspecten:

  • gebaseerd op feiten en een scherpe interpretatie daarvan,
  • interactief en gericht op optimaal draagvlak,
  • constructieve en praktijkgerichte adviezen.

Haalbaarheid nieuwe voorzieningen

Schrijven van beleidsnota’s en businessplannen

Doorlichting en verbetering van bestaande exploitaties

Begeleiding keurmerk Veilig en Schoon

Rekenkameronderzoek