Project- en procesmanagement

In toenemende mate werken overheden met projectteams of stuurgroepen die vorm en inhoud moeten geven aan nieuw of aanvullend beleid. Feitelijk gaat het om het operationaliseren van politieke besluitvorming. Een belangrijk kenmerk van een projectgroep is dat de inzet wordt verlangd van een verscheidenheid van mensen uit verschillende disciplines en/of afdelingen. Daar komt nog bij dat ook vaak de reguliere werkzaamheden gewoon door moeten gaan.

Veel overheden kiezen dan ook voor de tijdelijke inzet van een externe professional. Van deze professional wordt niet alleen verwacht dat hij technisch en inhoudelijk leiding geeft aan het project, maar ook de betrokken projectmedewerkers weet te motiveren en te stimuleren om zodoende 'alle kikkers in de kruiwagen te houden'.

Afhankelijk van de vraag, opdracht, doelstelling en/of lokale situatie wordt de nadruk op projectmatige of procesmatige aspecten gelegd. 

                             

Voorbeelden van project- en procesmanagement zijn:

  • het begeleiden of aansturen van een door de organisatie ingestelde werk-, stuur- en/of projectgroep,
  • implementatie van privatiserings-, herstructurerings- en clusteringstrajecten,
  • het (begeleiden van het) opstarten van nieuwe exploitaties en organisaties,
  • bouwprocesmanagement: het tot stand brengen en bewaken van projectmatige randvoorwaarden voor bouwprocessen tijdens de voorbereidings- en uitvoeringsfase.

Verzelfstandiging

Privatisering

Bouwprocesmanagement

Begeleiding aanbestedingen