Gemeente ’s-Hertogenbosch

Aanbesteding exploitatie Sportiom

De gemeente ’s-Hertogenbosch beschikt over het grootschalige sportcentrum “Sportiom”, dat onder meer bestaat uit een zwembad, twee schaatsbanen, een sporthal, een fitnesscentrum, wellnessvoorzieningen en horeca. De huidige dienstverleningsovereenkomst met de exploitant loopt eind 2018 af. Daarmee ontstaat de situatie dat voor de voortzetting van de exploitatie van Sportiom geheel nieuwe exploitatieafspraken en contracten afgesloten moeten worden. Het sluiten van een nieuw exploitatiecontract voor het Sportiom vanaf 2019 vraagt, gezien de (Europese) wet- en regelgeving, om een aanbesteding. Gezien de waarde en de aard van de opdracht, wordt de Concurrentiegerichte Dialoog via een niet-openbare aanbestedingsprocedure toegepast.

Wat de opdracht complex c.q. speciaal maakt, is onder meer de looptijd van de te sluiten overeenkomst (20 jaar) en het feit dat Sportiom na die 20 jaar aan het einde van zijn levensduur is. Om zo goed mogelijk invulling te geven aan deze opdracht, wordt er middels een (intensieve) dialoogronde, in meerdere gesprekken, met kandidaat-exploitanten van gedachten gewisseld over de voorwaarden waaronder de opdracht kan of moet worden uitgevoerd. De gemeente beoogt hiermee (ook) tot een goede relatie met de toekomstige exploitant te komen.

Nadat de dialoogfase is afgerond is de aanbestedingsleidraad gepubliceerd, op basis waarvan de (drie voorgeselecteerde) kandidaten een plan van aanpak en meerjarenbegroting opstellen. Op basis hiervan zal de gemeente bepalen welk aanbod de beste prijs/kwaliteit-verhouding heeft.

De aanbesteding wordt medio 2018 afgerond, zodat er nog voldoende tijd is voor de overdracht.

Plaats
Gemeente ’s-Hertogenbosch

Vakgebieden

Diensten