Gemeente Heerlen

Aanbesteding zwembaden Heerlen

De gemeente Heerlen is voornemens om een bestaand zwembad in de kern Hoensbroek te renoveren en een nieuw doelgroepenbad te realiseren in de kern Heerlen. De gemeente wenst de exploitatie van beide baden middels aanbesteding onder te brengen bij één marktpartij. 

Op advies van Drijver en Partners is voorafgaand aan de aanbesteding een marktconsultatie gehouden. Dankzij haar brede ervaring met dergelijke procedures en haar kennis van de markt, heeft Drijver en Partners ervoor gezorgd dat de marktconsultatie succesvol is doorlopen en de gemeente bruikbare input heeft gekregen voor het vervolg. 
Vervolgens heeft Drijver en Partners, in samenwerking met het gemeentelijk projectteam, het gehele aanbestedingstraject verzorgd. Door de specialistische kennis van de Drijver en Partners adviseurs, kon de gemeente bij strategisch/tactisch soms zeer complexe (exploitatie-technische) vraagstukken goed worden bijgestaan. De gemeente, in casu het College van B&W en de ambtelijk betrokkenen, zijn gedurende het proces goed aangesloten gebleven. Procesmatig is samengewerkt met de gemeentelijke inkoper/Tenderned-beheerder.

Het traject bestond uit het:

  • vastleggen van de uitgangspunten en randvoorwaarden voor de exploitaties, waarin de beheer- en exploitatietaken en de financiële- en kwaliteitscriteria benoemd en zoveel mogelijk gekwantificeerd zijn. 
  • opstellen van de aanbestedingsleidraad, waaronder de selectie- en gunningcriteria
  • organiseren van een marktconsultatie met gegadigden
  • opstellen van contracten als onderdeel van de aanbestedingstukken
  • volledige aanbestedingstraject van opstellen en verspreiden NvI’s, tot aan de definitieve gunning.

De aanbesteding is succesvol gegund.
 

Plaats
Gemeente Heerlen

Vakgebieden

Diensten