Gemeente Den Haag

Actualisatie vraag- en aanbodanalyse zwembaden

In 2018 heeft Drijver en Partners voor gemeente Den Haag onderzoek verricht naar de verhouding tussen de vraag naar en het aanbod van zwemwater in Den Haag. In het onderzoek werd de huidige vraag en aanbod afgezet tegen de verwachte toekomstige vraag en aanbod, om zodoende te komen tot conclusies en aanbevelingen over de eventuele behoefte aan extra zwemwater, de spreiding van het zwemwater over de stad en mogelijke aanpassingen van het zwemaanbod. 

Om gefundeerde keuzes te kunnen maken voor het opstellen van het Integraal Huisvestingsplan Sport en om te toetsen of het burgerinitiatief voor een zwembad in een van de stadsdelen passend is binnen de Haagse zwembadconfiguratie, zijn de prognoses uit het bestaande rapport ‘vraag- en aanbodanalyse zwembaden’ herzien. Op basis van geactualiseerde bevolkingsprognoses is duidelijk geworden dat de conclusies en aanbevelingen uit het rapport van 2018 nog steeds relevant zijn. 
 

Plaats
Gemeente Den Haag

Vakgebieden

Diensten