Wijhe

Advies BTW Stichting zwembad de Welters te Wijhe

Per 1 januari 2019 is het btw regime voor sportaccommodaties veranderd. Voor niet-winstbeogende instellingen betekent dat het beheer en exploitatie van sportvoorzieningen geen btw-belaste prestatie meer is. Om het btw-nadeel te compenseren zijn er door het ministerie van VWS subsidieregelingen ingevoerd

Drijver en Partners heeft Stichting zwembad de Welters ondersteund in de praktische vertaling van de subsidieregelingen en de organisatie begeleid in de administratieve hervormingen en in de aanvraag van de subsidie.

Plaats
Wijhe

Vakgebieden

Diensten