Oud-Gastel, gemeente Halderberge

Advies toekomstplan openluchtzwembad

Gemeente Halderberge beschikt in Oud Gastel over het openluchtzwembad Blankershove. De gemeente is eigenaar van het zwembad. Stichting Zwembad Blankershove is al vele jaren verantwoordelijk voor de dagelijkse exploitatie. Blankershove beschikt onder meer over een 25-meterbad, een speelbassin, een peuterbassin, een zonneweide en horeca. Het openluchtzwembad bestaat sinds 1974. 

Plan uitwerken voor een toekomstbestendige en duurzame zwembadaccommodatie

Voor de gemeente Halderberge vormt het openluchtzwembad een belangrijke voorziening die behouden dient te worden. Niet alleen voor nu, maar ook over 20 jaar. Daartoe zijn in de afgelopen jaren reeds enkele investeringen gedaan. De gemeente en de stichting zien kansen om te exploitatie te verbeteren met het oog op duurzaamheid. In dat kader heeft de gemeente Drijver en Partners gevraagd een plan uit te werken om te komen tot een toekomstbestendige en duurzame zwembadaccommodatie. 

Voor deze opdracht zijn de volgende zaken onderzocht en uitgewerkt:

  • Vraag en aanbod analyse van het openluchtzwembad
  • Analyse van de exploitatie: beleid, accommodatiezaken, werving en behoud, toekomstvisie, financiën en imago
  • Analyse van de onderhoudsstaat, energieverbruik en duurzaamheid
  • Trends en ontwikkelingen openluchtzwembaden
  • Toekomstperspectief

Het resultaat van het onderzoek is een rapportage op basis waarvan de gemeente en de stichting een zorgvuldige afweging kunnen maken om een toekomstbestendige en duurzame zwembadaccommodatie na te streven.

Plaats
Oud-Gastel, gemeente Halderberge

Vakgebieden

Diensten