Gemeente Bodegraven

Advies vastgoed

In verband met de pensionering van de senior projectleider / vastgoedadviseur binnen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft de gemeente zich beraad over de wijze waarop de opvolging van de vastgoedadviseur moet plaatsvinden. Mede in het kader van de start van grote (onderwijs-) huisvestingprojecten en de gemeentelijke verduurzamingsopgave. Tegelijkertijd wenst de gemeente te komen tot toekomstgerichte afspraken rond exploitatie en beheer van (alle) (sport)accommodaties.
Vanuit dit perspectief heeft Drijver en Partners advies uitgebracht over de wijze waarop de opvolging van de vastgoedadviseur vorm gegeven kan worden en de continuïteit van -en de coördinatie over- de vastgoedportefeuille gewaarborgd is.
 

Plaats
Gemeente Bodegraven

Vakgebieden

Diensten