Gemeente Uden

Adviseur sport- en beweegvisie 2019+

In opdracht van de gemeente Uden als adviseur ondersteunen en met kennis en ervaring bijdragen aan de ontwikkeling van een nieuw, duurzaam sport- en beweegbeleid dat aansluit op actuele ontwikkelingen en breed wordt gedragen, zowel binnen de politiek als onder sportverenigingen en andere relevante partijen in het veld.

Specifieke taken van de adviseur waren het:

  • Verdiepen, in kaart brengen en adviseren op specifieke accommodatie vraagstukken, zoals de wens voor een turnhal en de behoefte aan badwater voor zwemles.
  • In overleg met de gemeente, vormgeven en uitvoeren van een participatietraject. 
  • In overleg met de gemeente schrijven van het visiedocument inclusief aanbevelingen
  • Opstellen van de uitvoeringsagenda samen met relevante partijen en de gemeente.

Het visiedocument Winnen doe je met z’n allen sport- en beweegbeleid 2019+ is door de Raad unaniem vastgesteld en de uitvoering gestart. 

Niet alleen de raad was complimenteus over de nieuwe beleidsnota en het proces, dat geldt ook voor stakeholders. Onderstaand enkele highlights uit de reacties:

  • Met dit plan gaan we de juiste dingen doen voor de inwoners van de gemeente Uden.” (V&K)
  • Het is sterk dat er veel aandacht is voor bewegen en de ongebonden vormen van sport.” (GGD)
  • Een heel mooi gevolgd proces.” (Sportservice Noord-Brabant)
  • Grote waardering voor de wijze waarop dit beleid tot stand is gekomen. Er is een prachtig proces gelopen met veel inbreng vanuit verschillende organisaties en verenigingen en burgers. Het voorliggende beleid zien wij als erg positief.” (Adviescommissie Sociaal Domein).

Plaats
Gemeente Uden

Vakgebieden

Diensten

Ervaring van de klant

Grote waardering voor de wijze waarop dit beleid tot stand is gekomen. Er is een prachtig proces gelopen met veel inbreng vanuit verschillende organisaties en verenigingen en burgers. Het voorliggende beleid zien wij als erg positief.” (Adviescommissie Sociaal Domein gemeente Uden)