Gemeenten Vlissingen & Middelburg

Begeleiding aanbesteding beheer en exploitatie zwembad

Op de grens tussen de gemeenten Middelburg en Vlissingen is in 2003 het Vrijburgbad gerealiseerd. Het multifunctionele zwembad, met onder andere een recreatiebad, wedstrijdbad en instructiebassin wordt sinds 2003 geëxploiteerd door commerciële exploitant. Het eigendom van het zwembad is in handen van de Stadsgewestelijk zwembad vastgoed BV waar de gemeenten Vlissingen en Middelburg beide 50% aandeelhouder van zijn.

Maatschappelijk en financieel verantwoord beheer en exploitatie model

In een eerder stadium heeft Drijver en Partners een zo maatschappelijk en financieel verantwoord mogelijk beheer en exploitatie van het Vrijburgbad onderzocht. Dit onderzoek bestond uit een exploitatieanalyse, een benchmarkonderzoek en een aantal toekomstscenario`s voor de exploitatie van het zwembad. Het opnieuw aanbesteden van de exploitatie (concessieopdracht) was daarbij het best passende scenario.

Gezien de omvang van de exploitatie en verwachte waarde van de opdracht, zal er een aanbestedingsprocedure conform de aanbestedingswet gevolgd moeten worden.

Hierop heeft de aanbestedende dienst, Stadsgewestelijk zwembad vastgoed BV, Drijver en Partners gevraagd ondersteuning te bieden bij de aanbesteding van de exploitatie van het zwembad.

Inbreng specialistische kennis bij aanbesteding

Voor deze opdracht heeft Drijver en Partners op een aantal specifieke onderdelen haar specialistische kennis ingebracht in het gemeentelijk projectteam, waaronder:
•    Beleidsmatige aspecten
•    De randvoorwaarden en uitgangspunten voor een succesvolle aanbesteding én succesvolle exploitatie
•    Contractvorming
•    Directiebegroting
•    Specifieke aanbestedingsaspecten uit oogpunt van de exploitatie.

Het aanbestedingstraject is succesvol verlopen.
 

Plaats
Gemeenten Vlissingen & Middelburg

Vakgebieden

Diensten