Gemeente Breda

Begeleiding aanbesteding exploitatie ontmoetingscentrum de Vlieren

Ontmoetingscentrum De Vlieren is gehuisvest in een verbouwde kerk in Breda. De accommodatie beschikt over een grand café en een zestal vergader- en hobbyruimten inclusief een grote zaal.
Sinds 1 januari 2020 heeft de gemeente Breda het bestuur van stichting tijdelijk overgenomen. Verkenningen om een nieuw bestuur uit de lokale gemeenschap te formeren is niet succesvol gebleken. De gemeente heeft nu het voornemen de exploitatie aan te besteden aan een marktpartij. Uit oriënterende gesprekken met marktpartijen is gebleken dat er interesse is en dat deze in staat zijn om de exploitatie succesvol over te nemen. Doelstelling is de exploitatie per 1 januari 2022 te privatiseren. Om dit te realiseren vindt eerst een aanbestedingsprocedure plaats.

De gemeente heeft Drijver en Partners gevraagd de aanbesteding van het ontmoetingscentrum te begeleiden.
Onze kennis van de branche en expertise op het gebied van juridische, financiële, maatschappelijke en organisatorische aspecten van de aanbesteding van een exploitatie waren daarbij van toepassing. Specifiek bij:

  • de beleidsmatige aspecten
  • de randvoorwaarden en uitgangspunten belangrijk voor een succesvolle aanbesteding én succesvolle exploitatie
  • contractvorming
  • directiebegroting
  • specifieke aanbestedingsaspecten uit oogpunt van de exploitatie
  • overdrachtsaspecten
     

Plaats
Gemeente Breda

Vakgebieden

Diensten