Gemeente Uitgeest

Begeleiding aanbesteding exploitatie sportcentrum De Zien en sportzaal de Meet te Uitgeest

e gemeente Uitgeest heeft recent sportcentrum De Zien in Uitgeest aangekocht. Het centrum bestaat, naast een sporthal, uit een horecaruimte, dartruimte, biljartzaal, twee squashbanen en een tennishal. Met deze aankoop kan de gemeente garanderen dat iedereen een passende en centrale plek houdt om te sporten en wellicht nog meer sportieve invulling bieden.
Naast sportcentrum De Zien, beschikt de gemeente over een sportzaal (De Meet). De sportzaal is op dit moment in beheer en exploitatie bij de gemeente. Sportzaal de Meet wordt op termijn vervanging door een nieuwe sportzaal. 

De gemeente acht het van belang dat de exploitaties van genoemde sportaccommodaties goed op elkaar worden afgestemd, onder andere voor wat betreft de programmering. Om dat te bewerkstelligen wenst de gemeente de exploitatie van beide accommodaties bij één exploitant onder te brengen. 
Voor de selectie van een exploitant voor het beheer en de exploitatie van deze accommodaties dient de gemeente een aanbestedingsprocedure te doorlopen.

Drijver en Partners heeft de gemeente inhoudelijk begeleid en geadviseerd bij het voorbereiden en uitzetten van de aanbestedingsprocedure. Onze opdracht omvatte onder andere de volgende werkzaamheden:
•    Vormen van een projectteam en het op- en bijstellen van de projectplanning
•    Opstellen van een Programma van Eisen, rekening houdend met het gemeentelijke accommodatiebeleid, programma van eisen van de nieuw te bouwen sportzaal en vastgestelde onderhoudsbudget en exploitatielasten
•    Voorleggen van het advies en Programma van Eisen aan het college en gemeenteraad
•    Opstellen aanbestedingsdocumenten (leidraad en huur- en exploitatieovereenkomst) en begeleiden projectteam tijdens de aanbestedingsprocedure
•    Uitbrengen van een gunningsadvies

De aanbestedingsprocedure is succesvol verlopen. De gemeente Uitgeest heeft een exploitant gecontracteerd voor het risicodragend beheren, exploiteren en onderhouden van Sportcentrum de Zien en Sportzaal de Meet.

Plaats
Gemeente Uitgeest

Vakgebieden

Diensten