Gemeente Eindhoven

Begeleiding aanbesteding ijsportcentrum

De gemeente Eindhoven heeft besloten de totale exploitatie van haar ijssportcentrum uit te besteden aan een professionele marktpartij. Zij wenst een marktpartij te contracteren die het meest recht doet aan de door de raad beschreven kaders.

De projectgroep, die verantwoordelijk is voor de aanbesteding, wilt zich gedurende de aanbestedingsprocedure technisch en inhoudelijk laten ondersteunen door een partij die ervaring heeft met dergelijke aanbestedingen en die tevens markttechnische en exploitatie expertise in huis heeft.

Drijver en Partners heeft de gemeente ondersteund bij de aanbesteding.

Plaats
Gemeente Eindhoven

Vakgebieden

Diensten