Gemeente Maasdriel

Begeleiding aanbesteding multifunctioneel centrum

De gemeente Maasdriel is voornemens het beheer en de exploitatie van MFC De Kreek door een marktpartij te laten uitvoeren op basis van een concessie van diensten. Zij wil daartoe op korte termijn een meervoudig onderhandse procedure starten. Naast de procedurele ondersteuning heeft de gemeente ook behoefte aan markttechnische en exploitatie expertise. De gemeente heeft Drijver en Partners verzocht om een aanbieding te doen voor de begeleiding van de aanbesteding.

Drijver en Partners heeft de aanbesteding als extern begeleider mogen begeleiden. De procedure is succesvol doorlopen en heeft een mooi resultaat opgeleverd voor de gemeente.

Plaats
Gemeente Maasdriel

Vakgebieden

Diensten