Gemeente Fryske Marren

Begeleiding oprichting Sportbedrijf Fryske Marren

De gemeente De Fryske Marren heeft met het Sportief Knooppunt Joure (Swimfun) een zwembad, sporthal en horecavoorziening om trots op te zijn. Deze voorzieningen werden beheerd en geëxploiteerd door de Stichting Zwem- en Recreatie bad De Stiennen Flier.

In eerste instantie leek een aanbesteding noodzakelijk om de exploitatie van het Sportief Knooppunt Joure voor de toekomst veilig te stellen. Uit een analyse door Drijver en Partners van de exploitatie en gesprekken met de Stichting De Stiennen Flier is gebleken dat quasi inbesteden, middels het oprichten van een gemeentelijke bv (Sportbedrijf), de beste kansen biedt voor de toekomstige exploitatie. De Gemeente heeft hierop besloten om hiervoor te kiezen en over te gaan tot het oprichten van een Sportbedrijf. Vervolgens heeft de Gemeente aan Drijver en Partners gevraagd de rol van kwartiermaker op zich te nemen, voor het begeleiden van de Gemeente bij de te nemen stappen: 
-    de besluitvorming door de gemeente;
-    het doel en de bestuursstructuur van de vennootschap bepalen;
-    het beëindigen van bestaande overeenkomsten;
-    regelen van huurovereenkomst, exploitatieovereenkomst en subsidierelatie tussen de gemeente en het Sportbedrijf, rekening houdend met geldende btw-wetgeving.

Door de bewaking en waar nodig het bijsturen van het gehele proces heeft Drijver en Partners de best mogelijke bijdrage kunnen leveren om binnen de gestelde tijd de besloten vennootschap op te richtten, klaar om de exploitatie over te nemen.

Lees hier de berichtgeving van de gemeente Fryske Marren over het voornemen een Sportbedrijf op te richten.

Plaats
Gemeente Fryske Marren

Vakgebieden

Diensten