Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Begeleiding voorbereiding en implementatie verzelfstandiging HI5Ambacht

Binnen de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht is Hi5Ambacht actief op het gebied van sport en cultuur, gezonde leefstijl, vroeg signalering van problemen bij jong en oud, zelfredzaamheid en wijkgericht werken. Hi5Ambacht is in 2012 gestart als een kleinschalig en tijdelijk project, waarbij combinatiefunctionarissen scholen en kinderopvang beter bekend maakten met sport en cultuur. Hi5Ambacht is inmiddels gegroeid naar een organisatie met meerdere werknemers en stagiaires. Reden voor de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht om zorgvuldig te bepalen welke stappen het beste kunnen worden genomen om de organisatie te optimaliseren. 

Drijver en Partners heeft hiertoe onderzoek gedaan naar de huidige organisatiestructuur en geadviseerd om HI5Ambacht door te ontwikkelen naar een toekomstbestendige organisatie. De gemeente heeft de aanbevelingen overgenomen en Drijver en Partners gevraagd de voorbereiding en implementatie van de verzelfstandiging van HI5Ambacht te begeleiden.

De verzelfstandiging voorbereiden en implementeren

De voorbereiding bestaat uit het in nauwe samenwerking met de coördinator van Hi5Ambacht vormgeven van o.a.:

  • Missie, visie en doelstellingen van Hi5Ambacht;
  • Bestuurlijke vormgeving: bestuursvorm, statuten, werving en selectie bestuursleden;
  • Financieel en juridisch kader: subsidierelatie, prestatieafspraken, exploitatie- en meerjarenbegroting;
  • Het opstellen van een draaiboek en projectplan.

De implementatie bestaat uit het begeleiden van het management en het bestuur bij de feitelijke oprichting van de stichting, het inrichten van de werkorganisatie, de indiensttreding van de medewerkers, het operationaliseren van de stichting en het ter hand nemen van de uitvoeringstaken. 

Plaats
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Vakgebieden

Diensten