Gemeente Uithoorn

Begeleiding werving horeca-exploitant kantine en buurtkamer MFA de Scheg

In de wijk Zijdelwaard in Uithoorn is een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) gebouwd. MFA De Scheg vervangt een oude sporthal en een buurthuis. Het gebouw beschikt onder meer over een sporthal, buurtkamer, kantine, vier creatieve en beweegruimtes en een kinderopvang. MFA De Scheg wordt voor Uithoorn en de wijk een belangrijke maatschappelijke en sportieve plek waar mensen elkaar ontmoeten.

Voor de exploitatie van de kantine en de buurtkamer wil de gemeente Uithoorn een maatschappelijk verantwoord ondernemer contracteren. Om een geschikte exploitant te vinden heeft de gemeente Uithoorn aan Drijver en Partners opdracht gegeven haar inhoudelijk te begeleiden bij het wervingstraject. 

Ons werk bestond uit:

  • het bepalen van de beheer- en exploitatietaken, inclusief financiële- en kwaliteitscriteria voor de exploitatie;
  • het opstellen van de wervingsleidraad inclusief geschiktheidseisen en gunningcriteria;
  • het opstellen van concept overeenkomsten; en
  • het begeleiden van het wervings- / aanbestedingstraject.

Het wervingstraject heeft een lokale exploitant opgeleverd die kort voor de opening van de MFA is gecontracteerd en gestart.