Rotterdam

Beheer en exploitatiemodel Kunstenpand Hart van Zuid

In april 2018 is gestart met de bouw en realisatie van het Kunstenpand Hart van Zuid in Rotterdam. Het Kunstenpand is het nieuwe culturele hart van Rotterdam-Zuid waar het Theater Zuidplein, de bibliotheek, SKVR en overige partners samen een divers aanbod op het gebied van theater, kunst, lezen, leren en informeren bieden. In opdracht van Theater Zuidplein heeft Drijver en Partners samen met bbn adviseurs het best passende beheermodel opgesteld en uitgewerkt. Concrete vraagstukken waren daarbij:

  • de organisatie van het beheer en exploitatie van het gebouw, zowel administratief als juridisch;
  • de realisatie van de gezamenlijke marketing en programmering;
  • de juiste formatie en functie die daarvoor nodig zijn;
  • de baten en lasten die daarmee gemoeid zijn, zowel t.a.v. huisvestingskosten (algemene ruimten) als marketing en de gezamenlijke programmering;
  • de verdeling van deze baten en lasten tussen de partners en overige huurders;
  • de risico’s die ermee samenhangen hangen en hoe deze te beheersen.

Dit is uitgewerkt in een businessplan inclusief een beheer- en exploitatiebegroting en een intentieovereenkomst met betrokken partijen.

Aanvullend aan deze opdracht zijn de volgende aspecten uitgewerkt:

  • verdere samenwerking tussen partijen;
  • opstellen van de huurovereenkomsten;
  • afspraken over beheer, onderhoud en servicekosten;
  • het concept cocreatie.

Voor beide opdrachten heeft Drijver en Partners haar inhoudelijke expertise voor de uitwerking van het beheer/huur en exploitatiemodel ingebracht.

Plaats
Rotterdam

Vakgebieden

Diensten