Gemeente Hillegom, Gemeente Teylingen en Gemeente Lisse

Beheer- en exploitatie- mogelijkheden binnensport-accommodaties

De drie gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen werken in ambtelijk verband samen. Alle drie de gemeenten hebben het beheer en de exploitatie van hun gemeentelijke binnensportaccommodaties onder gebracht bij externe partijen. De contracten met deze partijen lopen allen eind 2020 af.
Dit maakt het mogelijk en noodzakelijk om te (her)overwegen wat de gemeenten na 2020 willen met deze exploitaties, onder welke voorwaarden, in welke vorm en met in acht name dat de gemeentelijke invloed op de “eigen” lokale exploitatie gewaarborgd dient te blijven. Om te komen tot een onderbouwde keuze voor een beheer- en exploitatievorm voor de binnensport voor de komende jaren is Drijver en Partners gevraagd advies uit te brengen op basis van het doorlopen van de volgende stappen: 

  • Inventarisatie en analyse van de huidige situatie en exploitaties;
  • Vaststellen uitgangspunten en randvoorwaarden die (moeten) gelden voor de exploitaties;
  • Bepalen van de best passende beheervorm(en) voor de accommodaties.
     

Plaats
Gemeente Hillegom, Gemeente Teylingen en Gemeente Lisse

Vakgebieden

Diensten