Nijkerk

Beheerorganisatie voetbal-accommodaties te Nijkerk

In 2018 hebben de vier voetbalverenigingen NSC, SC Hoevelaken, Veensche Boys en Sparta Nijkerk uit de gemeente Nijkerk een haalbaarheidsstudie laten uitvoeren naar de mogelijkheid om een beheerorganisatie op te richten om zelf de sportaccommodaties te exploiteren en te beheren.
Drijver en Partners heeft deze studie uitgevoerd in opdracht van de vier verenigingen en in samenspraak met de gemeente Nijkerk.
Het onderzoek en advies gaf antwoord op de volgende vragen:

  1. Wat zijn de kaders en randvoorwaarden die gelden voor een beheerorganisatie?
  2. Wat is een geschikte organisatievorm voor een beheerorganisatie en overlegstructuur (gemeente-beheerorganisatie-verenigingen)?
  3. Welke verantwoordelijkheden, taken en werkzaamheden liggen bij een beheerorganisatie? Wat zijn de verantwoordelijkheden, taken en werkzaamheden van de gemeente en van de vier verenigingen?
  4. Hoe wordt de uitvoering geregeld en wat betekent dat voor personele invulling, uitbesteding en inzet van vrijwilligers?
  5. Wat zijn de juridische en fiscale aspecten?
  6. Hoe is de financieel-administratieve inrichting vorm te geven?
  7. Hoe ziet het verdere proces eruit tot de ontwikkeling van een beheerorganisatie?
     

Plaats
Nijkerk

Vakgebieden

Diensten