Nieuw-Vossemeer, gemeente Steenbergen

Behoefteonderzoek gemeenschapshuis Nieuw-Vossemeer

Om een goede afweging te kunnen maken in de vraag naar en het aanbod van gemeenschapshuis De Vossenburcht heeft Drijver en Partners een behoefteonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek geeft inzicht in zowel de huidige als de toekomstige behoeften en in de wensen en ontwikkelingen bij verenigingen en overige (potentiële) gebruikers van het gemeenschapshuis. Op basis van deze inventarisatie is een advies geformuleerd over de ruimtebehoefte en de daarbij passende capaciteit aan zaalruimten en nevenvoorzieningen.

Huidige en toekomstige vraag naar het gemeenschapshuis

De gemeente Steenbergen bestaat uit 6 kernen die gezamenlijk een thuis bieden voor circa 25.000 inwoners. Iedere kern heeft elk een eigen plek van samenkomen in de vorm van een dorpshuis of gemeenschapshuis. Het stichtingsbestuur van het gemeenschapshuis in de kern Nieuw-Vossemeer heeft recentelijk bij de gemeente aangegeven te kampen met een structureel ruimtetekort om alle gebruikers te faciliteren. 
De gemeente Steenbergen wil graag meedenken hoe het tekort aan ruimte kan worden weggenomen. Hiervoor is meer inzicht nodig en wil daarvoor antwoord op de vraag:
’Wat is de huidige en toekomstige vraag naar het gemeenschapshuis in de kern Nieuw-Vossemeer, en hoe verhoudt zich dit tot het huidige aanbod in de kern Nieuw-Vossemeer en de overige kernen binnen de gemeente? ‘

Capaciteitsonderzoek

Om deze vraag te beantwoorden heeft Drijver en Partners een behoefteonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek geeft een zo concreet mogelijk inzicht in het aanbod van zaalruimten van de gemeenschapshuizen binnen de gemeente Steenbergen. De nadruk ligt op de verhouding tussen en vraag en aanbod van het gemeenschapshuis in de kern Nieuw-Vossemeer. 
Het onderzoek is samen met de gemeente als opdrachtgever, het stichtingsbestuur en overige (potentiële) gebruikersgroepen van het gemeenschapshuis uitgevoerd. 

Meer weten over onze dienstverlening en specifiek wat we kunnen betekenen op het gebied van onderzoek en advies? Lees hier meer.

Plaats
Nieuw-Vossemeer, gemeente Steenbergen

Vakgebieden

Diensten