Gemeente Gouda - Sport.Gouda

Beoordeling en hervorming administratieve organisatie

SPORT•GOUDA beheert en exploiteert een breed aanbod van sportvoorzieningen en draagt zorg voor activiteiten die voortkomen uit het gemeentelijke sportbeleid.

Naast het goed geoutilleerde sportcomplex Groenhovenbad beheert en exploiteert het Sportpunt twee sporthallen, 17 gymzalen/sportzalen en 7 (buiten)sportparken. Het sportbedrijf wordt aangestuurd door een directeur/bestuurder die onder toezicht staat van de raad van commissarissen van het sportpunt. Het team financiën bestaat uit een controller, een administrateur en twee parttime medewerkers voor de debiteuren- en crediteurenadministratie.


De juridische vormgeving is een besloten vennootschap waarvan de gemeente Gouda 100% aandeelhouder is. In totaal werken, afhankelijk van het seizoen, 65-85 medewerkers bij het sportpunt.SPORT•GOUDA bestaat acht jaar en is bij oprichting een (concessie)overeenkomst met de gemeente Gouda overeengekomen voor de periode van 10 jaar. De contracttermijn loopt derhalve over twee jaar af. De komende periode zal met de gemeente worden overlegd over een nieuwe concessie waarbij aanpassingen in de opdracht vanuit het vigerende gemeentelijk sportbeleid alsmede financiële taakstellingen, niet zijn uit te sluiten. 

Ter voorbereiding daarop wil de directie van het sportpunt zich goed oriënteren en haar huidige prestaties (maatschappelijk en financieel) analyseren en beoordelen. Daarvoor ontbreekt het op dit moment aan adequate managementinformatie.

De directie wil nu onderzocht hebben hoe de huidige (financiële) administratie functioneert, of de administratieve systemen en administratieve procedures adequaat zijn en welke verbeteringen kunnen worden aangebracht om de knelpunten op te lossen waaronder het maandelijks genereren van overzichtelijke managementrapportages. Drijver en partners heeft de beoordeling uitgevoerd en begeleid in de noodzakelijke aanpassingen om te komen tot een goed functionerend administratieve organisatie.

Plaats
Gemeente Gouda - Sport.Gouda

Vakgebieden

Diensten