Gemeente Harderwijk

Beoordeling verenigingsinitiatieven nieuwbouw sporthal

Tijdens de drukste maanden van het jaar doen zich in de Harderwijkse sporthallen capaciteitsknelpunten voor. Tegen die achtergrond zijn vanuit verschillende verenigingen twee initiatieven voor de nieuwbouw van een sporthal ontstaan. Op verzoek van de gemeente hebben beide initiatieven een businesscase opgesteld, die de gemeente door een onafhankelijke partij wilde laten beoordelen.

Allereerst is de bestaande situatie geanalyseerd. Daarbij is ingegaan op het binnensportaanbod, de jaarbezetting en de bezetting gedurende de drukste weken van het jaar. Tevens is onderzocht in hoeverre verenigingen hun benodigde uren nu niet in de Harderwijkse accommodaties ‘kwijt kunnen’. Vervolgens is aan de hand van verschillende trends en ontwikkelingen een prognose van de toekomstige behoefte aan binnensportruimte opgesteld. Die behoefte is met het aanbod vergeleken en op basis daarvan zijn enkele knelpunten benoemd.

Alvorens de twee initiatieven te beoordelen, is op verzoek van de gemeente ook de optie van de nieuwbouw van een gemeentelijke sporthal uitgewerkt. Na het bepalen van de configuratie zijn ramingen van de investeringskosten en de exploitatiebaten en -lasten gemaakt. Tevens is aangegeven welke bestaande gymzalen daarmee kunnen worden ‘vrijgespeeld’.

De volgende stap was de beoordeling van de beide businesscases. Daarbij is ingegaan op de beschrijving van de beoogde accommodatie, de locatie, het verwachte gebruik, de organisatie van beheer en exploitatie, de investeringsraming, de exploitatieraming en de beoogde rol van en risico’s voor de gemeente.

Op basis van het voorgaande zijn conclusies getrokken, is een afweging tussen de diverse mogelijkheden gemaakt en zijn aanbevelingen gedaan.

Plaats
Gemeente Harderwijk

Vakgebieden

Diensten