Gemeente Rotterdam

Businesscase gymlokalen

De gemeente Rotterdam heeft 255 gymzalen. Daarvan zijn 148 in eigendom en beheer bij de schoolbesturen. De overige gymzalen zijn in beheer bij twee directies: ruim 80 gymzalen bij de directie Sport & Cultuur (S&C) en een twintigtal accommodaties bij de directie Jeugd en Onderwijs (J&O).

Het eigendom en de vastgoedexploitatie (eigenaarsrol) is voor de gymzalen van S&C en J&O ondergebracht bij de directie Vastgoed, cluster Stadsontwikkeling (SO). De gymzalen van J&O worden niet gebruikt voor naschools gebruik. De gymzalen van S&C worden wel voor naschoolse sportactiviteiten verhuurd.

De gemeente Rotterdam heeft Drijver en Partners gevraagd of overdracht van de gymzalen van de directie J&O naar de directie S&C kan leiden tot verhoging van het naschoolse sportgebruik van de gymzalen en of de totale exploitatiekosten hiermee kunnen worden verlaagd.

Drijver en Partners heeft onderzoek gedaan naar de bouwkundige en fysieke staat van de gymzalen, de geschiktheid voor naschools schoolgebruik, een benchmark naar de exploitatie van gymzalen in grote steden en naar de gevolgen van een overdracht binnen Rotterdam naar de directie S&C voor de exploitatie.

Plaats
Gemeente Rotterdam

Vakgebieden

Diensten