Gemeente Katwijk - Sportbedrijf Katwijk

Businesscase multifunctioneel centrum

In de kern Valkenburg van de gemeente Katwijk is het voormalige Partycentrum De Terp verbouwd tot multifunctioneel centrum (MFC). De doelstelling van het MFC is een plaats te bieden voor ontmoeten en verbinden van de inwoners van de kern Valkenburg. Daarom wordt ook gesproken over 'Het Dorpshuis'.

Tot de hoofdactiviteiten behoren een bibliotheekvoorziening, diverse zorgfaciliteiten, algemeen maatschappelijk werk en culturele- en sportactiviteiten. Dit laatste betreft de aangrenzende sporthal.

De exploitatie en het beheer van de accommodatie is ondergebracht bij het Sportbedrijf Katwijk. Om invulling te geven aan een passend exploitatieplan is aan Drijver en partners gevraagd het sportbedrijf  hierin te begeleiden. Daartoe is een allesomvattende businesscase opgesteld.

Plaats
Gemeente Katwijk - Sportbedrijf Katwijk

Vakgebieden

Diensten