Gemeente Arnhem

Businesscase sporthal Presikhaaf

De gemeente Arnhem is voornemens een nieuwe sporthal te realiseren in de wijk Presikhaaf. De nieuwe sporthal vervangt de bestaande sporthal. 
Sportbedrijf Arnhem BV is de partner van de gemeente Arnhem met betrekking tot beheer en exploitatie van sportaccommodaties. Het is dus een logische stap om ook het beheer en exploitatie van de nieuwe sporthal onder te brengen bij het Sportbedrijf. Om een optimale exploitatie te realiseren en de omvang en dekking van het exploitatietekort te bepalen heeft Drijver en Partners in opdracht van de gemeente Arnhem een onafhankelijk en objectief onderzoek uitgevoerd naar een passende exploitatieopzet van de sporthal. Hiervoor is een businesscase opgesteld met een sterke focus op de financiële exploitatie.

Plaats
Gemeente Arnhem

Vakgebieden

Diensten