Gemeente Echt-Susteren

Businesscase therapiebad

Zwembad In de Bandert staat aan de vooravond van een grote renovatie, waarin onder andere het huidige doelgroepenbad vervangen wordt door een therapiebad met nevenruimten. Stelvio Zorg wil met de cliënten van Stichting Pergamijn gebruik gaan maken van het therapiebad met nevenruimten.

In de komende periode dient een businesscase te worden opgesteld, waarbij een businesscase voor het gerenoveerde zwembad wordt opgesteld. In deze case wordt ook de organisatie rond het zwemmen, het vervoer van de cliënten van Pergamijn en de wijze van implementatie van dagbesteding betrokken.

De businesscase wordt dan ook samen met Stelvio Zorg en met inbreng vanuit Stichting Pergamijn en Stichting Menswel opgesteld. De gemeente Echt-Susteren wenst zich bij de uitwerking van deze vraagstukken te laten ondersteunen door een ervaren deskundige die de verschillende aan te reiken onderwerpen uitwerkt. Hierbij gaat het in eerste instantie om de uitwerking van het strategisch plan voor In de Bandert en de specifieke businesscase voor de exploitatie van het therapiebad in samenwerking met de Stelvio Zorg en de Stichting Pergamijn. Aan Drijver en Partners  is gevraagd om deze ondersteuning op te pakken.

Inmiddels is de businesscase gereed, het bad gerenoveerd en de exploitatie in volle gang.

Plaats
Gemeente Echt-Susteren

Vakgebieden

Diensten