Gemeente Almelo

Capaciteitsonderzoek en toekomstvisie binnensport

Veranderingen in het gebruik van de binnensportaccommodaties, de vraag en behoefte naar sportvoorzieningen en ontwikkelingen binnen het verenigingsleven zijn aanleiding voor de gemeente Almelo om een toekomstbeeld voor de binnensportfaciliteiten te willen hebben.
Drijver en Partners is gevraagd om op basis van een capaciteitsonderzoek dit visiedocument op te stellen.

Ontwikkelingen binnensport in de gemeente

Met het huidige aanbod aan binnensportaccommodaties voldoet de gemeente Almelo op dit moment aan de vraag van haar inwoners. 

De gemeente ziet echter duidelijke veranderingen in het gebruik van de binnensportaccommodaties, de vraag en behoefte naar sportvoorzieningen en het verenigingsleven:

 

  • door terugloop in verenigingen staat één van de twee turnhallen leeg (topsporthal)
  • de gym- en sportzalen zijn allemaal traditioneel ingericht en sommige sportaccommodaties zijn bouwkundig en installatietechnisch sterk verouderd.

Bovendien wordt er een nieuw zwembad en sporthal (ter vervanging van het huidige zwembad en sporthal) gerealiseerd. Dit zijn ontwikkelingen om het geheel aan binnensportvoorzieningen te beschouwen, te analyseren en te toetsen aan de huidige én toekomstige vraag en behoefte van de inwoners. 

Aanbevelingen voor de toekomst binnensportfaciliteiten

Met het capaciteitsonderzoek is inzichtelijk gemaakt waar zich nu en in de toekomst over- of ondercapaciteit voordoet. Op basis van de analyse van de huidige en toekomstige situatie en de verhoudingen hiertussen zijn aanbevelingen voor de toekomst van de binnensportfaciliteiten gegeven.
 

Plaats
Gemeente Almelo

Vakgebieden

Diensten