Gemeente Groningen

Capaciteitsonderzoek sportaccommodaties Groningen

De gemeente Groningen beschikt over een groot aanbod aan sportaccommodaties, waaronder zwembaden, ijsbanen, sporthallen, sportzalen, gymzalen en sportparken. Zoals in veel gemeenten neemt de druk op de beschikbare sportruimte en de sportbudgetten toe. Mede daarom hecht de gemeente er sterk aan, dat haar sportvoorzieningen zo goed mogelijk worden gebruikt.

Het capaciteitsonderzoek betrof de volledige gemeente Groningen en maakte onderscheid tussen vier soorten accommodaties: binnensport, buitensport, zwembaden en ijshallen/banen. Per accommodatie is de huidige behoefte en de toekomstige behoefte in 2025, 2030 en 2035 bepaald. Daarbij is dieper ingegaan op:

  • relevante landelijke en lokale trends en ontwikkelingen;
  • de veranderende normen en richtlijnen van de sportbonden;
  • de diverse gebruikersgroepen en hun wensen en ambities;
  • het aantal benodigde trainings- en wedstrijdvelden (voor de buitensport) en kleedkamers/lockers;
  • de onvervulde vraag en het gebruik van accommodaties buiten de gemeente Groningen;
  • de behoefte tijdens de drukste momenten van het jaar, de week en de dag.

Op basis van de uitkomst van het onderzoek heeft Drijver en Partners advies uitgebracht hoe nu en in de toekomst om te gaan met de verwachte over- of ondercapaciteit.

Plaats
Gemeente Groningen

Vakgebieden

Diensten