Gemeente Sittard-Geleen

De toekomst van Sportstichting Sittard-Geleen

Sportstichting Sittard-Geleen verzorgt in opdracht van de gemeente Sittard-Geleen het beheer, onderhoud en verhuur van binnensport - en buitensportaccommodaties. 

Het voorzien van een nieuwe centrale schaats-zwemvoorziening en afstoten van een bestaand zwembad waardoor het areaal van de sportstichting zal verminderen, is voor de gemeente aanleiding om de toekomst van de Sportstichting te laten onderzoeken.

In opdracht van de gemeente heeft Drijver en Partners de huidige situatie geanalyseerd, mogelijke alternatieve beheervormen en toekomstvarianten van de Sportstichting onderzocht.
Op basis van het onderzoek zijn aanbevelingen gegeven die het best passen bij:

  • de gemeentelijke visie op de ontwikkeling van een toekomstbestendig vastgoedbeleid, en 
  • de randvoorwaarde dat er werkbare en meetbare exploitatieafspraken gemaakt kunnen worden zodat de gemeente haar regierol en invloed op strategisch niveau blijft behouden.

In de rapportage zijn tevens de vervolgstappen genoemd die nodig zijn om de aanbevolen beheervorm en toekomstvariant te realiseren.


 

Plaats
Gemeente Sittard-Geleen

Vakgebieden

Diensten